Hospic otevřený v roce 2012 ve spolupráci s Cestou domů, o pár let později provozovaný již městskou částí.